Szczegóły

Tytuł artykułu

Filozofia praktyczna i filozofia wartości

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Współtwórca

Zubelewicz Jan (oprac.)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×