Szczegóły

Tytuł artykułu

Zbawienie i ideał w moim ujęciu

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Współtwórca

Zubelewicz Jan (oprac.) ; Wolniewicz Bogusław (oprac.)

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×