Szczegóły

Tytuł artykułu

Henryka Elzenberga życie „pod prąd”

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

aksjologia ; pesymizm ; stoicyzm ; samotność ; wierność samemu sobie i wyznawanym ideałom

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×