Szczegóły

Tytuł artykułu

„Człowiek, który myślał inaczej”. O osobowości twórczej Henryka Elzenberga

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

styl myślenia ; niekonwencjonalność ; oryginalność ; nauka i kultura ; samobójstwo ; śmierć ; aforystyka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×