Szczegóły

Tytuł artykułu

Z Paros do Eleusis. Henryk Elzenberg - pesymista pielgrzymujący

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Henryk Elzenberg ; pesymizm ; kulturalizm ; nacjonalizm ; religia ; bezwyznaniowa mistyka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×