Szczegóły

Tytuł artykułu

Emigracja wewnętrzna jako postawa polityczna. Henryk Elzenberg (1887–1967)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Henryk Elzenberg ; polityka ; indywidualizm ; arystokracja ; wolność ; konieczność dziejowa ; emigracja wewnętrzna

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×