Szczegóły

Tytuł artykułu

„Ja” – migracja i emigracja wewnętrzna. Rozważania na marginesie filozofii moralnej H. Elzenberga

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

ja ; migracja ; presja ; potrzeba ; emigracja wewnętrzna ; podróż życiowa ; środowisko wewnętrzne

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×