Szczegóły

Tytuł artykułu

Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności H. Elzenberga

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Henryk Elzenberg ; Mieczysław Wallis ; korespondencja ; współpraca naukowa ; inspiracja twórcza ; historia filozofii polskiej

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×