Szczegóły

Tytuł artykułu

Meliorysta i soteryk. O autocentryzmie etycznym Henryka Elzenberga

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

autocentryzm ; agorofobia ; sceptycyzm ; deontologia ; perfekcjonizm ; irracjonalizm ; meliorysta ; soteryk

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×