Szczegóły

Tytuł artykułu

Henryk Elzenberg w sprawie granic etyki niezależnej

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

etyka niezależna ; etyka religijna ; obraz świata ; ocena ; norma ; wartość ; powinność

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×