Szczegóły

Tytuł artykułu

Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Henryk Elzenberg ; Tadeusz Kotarbiński ; szkoła warszawska ; logistyka ; etyka ; etyka niezależna ; religia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×