Details

Title

Ewolucja aksjologii Elzenberga w świetle jego tekstów. Analiza filologiczno-filozoficzna

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2017

Numer

No 4

Publication authors

Keywords

aksjologia ; Henryk Elzenberg ; analiza ; maksymalizacja dobra ; aksjologia merytoryczna ; aksjologia formalna ; intelektualizm etyczny ; wola ; rozum

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

Henryk Elzenberg zajmował się aksjologią merytoryczną i aksjologią formalną. Można wyróżnić względnie wyraźne okresy tej działalności. Aksjologia merytoryczna przypadła głównie na okres od około 1910 do 1931 r. Do roku 1930 Elzenberg opracowywał różne szczegółowe zagadnienia, potem w latach 1930–1931 analizy jego koncentrowały się m.in. na podsumowaniu szczegółowej aksjologii merytorycznej. Aksjologię formalną Elzenberg rozwijał od 1930 r. do maja 1940 r. W okresie późniejszym zaczął wątpić w swoje wcześniejsze ustalenia. Ten okres wątpienia trwał od maja 1940 do około grudnia 1943 r.

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2017.12.15

Identifier

ISSN 1230-1493
×