Szczegóły

Tytuł artykułu

Ewolucja aksjologii Elzenberga w świetle jego tekstów. Analiza filologiczno-filozoficzna

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

aksjologia ; Henryk Elzenberg ; analiza ; maksymalizacja dobra ; aksjologia merytoryczna ; aksjologia formalna ; intelektualizm etyczny ; wola ; rozum

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×