Details

Title

Henryk Elzenberg: mistyka i mistagogia, czyli doświadczenie i refleksja

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2017

Numer

No 4

Publication authors

Keywords

mistyka teologiczna ; mistyka czysta ; mistyka filozoficzna ; podmiotowość ; nieruchome falowanie ; doświadczenie mistyczne ; niewyrażalność

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czego poszukuje Elzenberg poprzez swoje zainteresowanie mistyką. Myśli Elzenberga nie można interpretować jako mistyki teologicznej ani jako mistyki czystej. Poprzez doświadczenia, które on sam określa jako mistyczne, i refleksje nad mistycyzmem Elzenberg usiłuje dotrzeć do własnej podmiotowości, do własnego „ja” i konstytuować je. Pozwala to na wpisanie jego rozważań do mistyki filozoficznej, nurtu filozoficznego, który odwraca się od myślenia społecznego, a koncentruje na rozbudzaniu świata wewnętrznego. W swoich rozważaniach autorka wykorzystuje głównie pamiętnik Elzenberga Kłopot z istnieniem oraz jego pracę doktorską Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a.

Publisher

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Date

2017.12.15

Identifier

ISSN 1230-1493
×