Szczegóły

Tytuł artykułu

Henryk Elzenberg: mistyka i mistagogia, czyli doświadczenie i refleksja

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

mistyka teologiczna ; mistyka czysta ; mistyka filozoficzna ; podmiotowość ; nieruchome falowanie ; doświadczenie mistyczne ; niewyrażalność

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×