Szczegóły

Tytuł artykułu

Kłopot z literaturą. Elzenbergowska interpretacja Juliusza Cezara Williama Shakespeare’a

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Henryk Elzenberg ; William Shakesperae ; Brutus ; literatura ; cnota

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstrakt

Autorka zajmuje się trzema kwestiami: po pierwsze, tym, w jaki sposób Henryk Elzenberg rozumiał pracę filozofa interpretującego dzieła literackie; po drugie, jego interpretacją dramatu Williama Shakespeare’a Juliusz Cezar, zwłaszcza w kontekście oceny przyczyn klęski Marka Brutusa; po trzecie, pytaniem, czy interpretacja ta jest trafna (ujęcie Elzenberga zostaje porównane z innymi interpretacjami, m.in. Wystana H. Audena i Marthy Nussbaum).

Wydawca

Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×