Szczegóły

Tytuł artykułu

Ryszarda Kapuścińskiego dyferencjacje pamięci: reporter, pisarz, dziejopis, podróżnik

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 5 (344)

Autorzy

Słowa kluczowe

Ryszard Kapuściński

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2017.10.01

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0054

×