Details

Title

Skandal cierpienia (Łukasz Musiał "O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora" Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, ss. 132)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2017

Numer

No 5 (344)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2017.10.01

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0057

×