Szczegóły

Tytuł artykułu

Skandal cierpienia (Łukasz Musiał "O bólu. Pięć rozważań w poszukiwaniu autora" Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, ss. 132)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 5 (344)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2017.10.01

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0057

×