Details

Title

Cypriana Norwida sztuka żywego słowa

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2017

Numer

No 4 (343)

Authors

Keywords

Cyprian Kamil Norwid

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

2017.08.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0042

×