Szczegóły

Tytuł artykułu

Obrazy dzieciństwa w poezji Mieczysława Jastruna

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 4 (343)

Autorzy

Słowa kluczowe

Mieczysław Jastrun

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2017.08.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602

DOI

10.1515/ruch-2017-0045

×