Details

Title

„Gazeta Nowa” (1990–1993). Nieudana próba przełamania monopolu partyjnej gazety codziennej

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2017

Numer

No 4

Publication authors

Keywords

prasa lubuska ; „Gazeta Nowa” ; „Gazeta Zielonogórska” ; „Gazeta Lubuska” ; „Głos Wielkopolski”

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Date

2017.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074
×