Details

Title

„Gazeta Nowa” (1990–1993). Nieudana próba przełamania monopolu partyjnej gazety codziennej

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2017

Numer

No 4

Publication authors

Keywords

prasa lubuska ; „Gazeta Nowa” ; „Gazeta Zielonogórska” ; „Gazeta Lubuska” ; „Głos Wielkopolski”

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Abstract

Prezentowany artykuł jest prześledzeniem historii „Gazety Nowej”, jednego z pierwszych tytułów prasowych, w nowych po 1989 roku realiach społeczno-politycznych z perspektywy jej pomysłodawcy i realizatora — Andrzeja Bucka. Gazeta powstała w Zielonej Górze jako prywatny tygodnik, przekształcając się z czasem w gazetę codzienną, której mutacje ukazywały się w Głogowie, Gorzowie, Lubinie, a od 1992 r. także w Żarach. Autor przybliża okoliczności, w jakich powstawała gazeta, cele i zamierzenia, które przed sobą stawiała. Szczegółowo opisuje charakter i strukturę periodyku, imiennie przytaczając skład zespołu redakcyjnego. Z autopsji odtwarza fakty, które sprawiły, że „Gazeta Nowa” stała się przeciwwagą dla jedynego dotąd dziennika ukazującego się w regionie lubuskim — „Gazety Lubuskiej”. Szczegółowo analizuje przyczyny, z powodu których tytuł przestał się ostatecznie ukazywać w lipcu 1993 r.

Publisher

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Date

2017.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074
×