Szczegóły

Tytuł artykułu

„Gazeta Nowa” (1990–1993). Nieudana próba przełamania monopolu partyjnej gazety codziennej

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

prasa lubuska ; „Gazeta Nowa” ; „Gazeta Zielonogórska” ; „Gazeta Lubuska” ; „Głos Wielkopolski”

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×