Szczegóły

Tytuł artykułu

„Gazeta Kościańska/Gazeta Polska” i jej kłopoty z niemieckim sądem w latach 1897–1915

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

"Gazeta Kościańska" ; "Gazeta Polska" ; zabór pruski ; procesy prasowe ; prawo prasowe

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×