Szczegóły

Tytuł artykułu

Z dziejów kultury literackiej i polskiego czasopiśmiennictwa czasów II wojny światowej (o monografii Krzysztofa Woźniakowskiego „Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945”)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×