Szczegóły

Tytuł artykułu

„Zeszyty Prasoznawcze” Rocznik 59 (2016), nr 1 (225), 2 (226), 3 (227), 4 (228)

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×