Szczegóły

Tytuł artykułu

Prawne uwarunkowania zjawiska pojedynków w środowisku oficerów rosyjskich (połowa XVII – początek XX stulecia)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Rosja ; carat ; ustawy antypojedynkowe ; armia rosyjska ; pojedynek

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×