Szczegóły

Tytuł artykułu

Zasady organizacyjne i funkcjonowanie loterii krajowej w Wolnym Mieście Krakowie (1822–1845). Z badań nad skarbowością na ziemiach polskich w XIX wieku

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Wolne Miasto Kraków ; Senat ; Zgromadzenie Reprezentantów ; loteria ; skarbowość ; losowanie

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×