Szczegóły

Tytuł artykułu

Żydowskie stowarzyszenia pomocy wzajemnej w Królestwie Polskim (1867–1914)

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Królestwo Polskie ; XIX w. ; Żydzi ; organizacje społeczne ; stowarzyszenia pomocy wzajemnej

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×