Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Kościół krakowski 1939–1945, red. Łukasz Klimek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014, ss. 264, ISBN: 978-83-7577-127-5.

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Data

2017.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0025-1429
×