Szczegóły

Tytuł artykułu

Bayesian Model Selection in the Analysis of Cointegration

Tytuł czasopisma

Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

Rocznik

2009

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Cointegration; Bayesian analysis; Grassmann manifold; Stiefel manifold; Posterior probability

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Łodzi

Identyfikator

ISSN - 2080-0886, ISSN online - 2080-119X

DOI

10.24425/cejeme.2009.122222

×