Szczegóły

Tytuł artykułu

Against binarism, simplicity, neatness and stasis. A theoretical prolegomenon to the reality of verbal grams in Biblical Hebrew: From the complexity of semantic maps to the uncomplicatedness of psychological conceptualizations

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2017

Numer

vol. LIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Biblical Hebrew ; verbal system ; TAM ; semantic maps ; modeling ; cognition

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×