Szczegóły

Tytuł artykułu

Σχοῖνος Revisited – LXX Micah 6:5

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2017

Numer

vol. LIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Σαττιν ; השטים ; Shittim ; Micah 6 ; burning bush

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×