Szczegóły

Tytuł artykułu

Le citadin Lamech, l’ancêtre oublié de notre culture

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2017

Numer

vol. LIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Bible ; Genèse ; Lamech ; la littérature apocryphe judéo-chrétienne ; moderne réélaboration littéraire

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×