Szczegóły

Tytuł artykułu

Giorgio Maria Ciaceri en Afrique du Nord. Les voyages d’un Jésuite sicilien à la moitié du XIXe siècle

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2017

Numer

vol. LIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Algeria ; Tunisia ; Jesuit Missions ; Travelogues ; Arabic language ; Arabic dialetcs ; Lingua Franca

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×