Szczegóły

Tytuł artykułu

List of Lectures at the Meetings of the Orientalist Commission of the Polish Academy of Sciences in Kraków (2016/2017)

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2017

Numer

vol. LIV

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Data

2017.12.15

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×