Szczegóły

Tytuł artykułu

Sepulkralność i zacieranie granic. Imperatywy poezji Piotra/Petera Lachmanna

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 6 (345)

Autorzy

Słowa kluczowe

Piotr (Peter) Lachmann

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2017.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0035-9602
×