Szczegóły

Tytuł artykułu

Correlations between organic pollution indicators in municipal wastewater

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2018

Wolumin

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

BOD5 ; CODCr ; TOC ; CODMn ; wastewater ; municipal wastewater treatment plant

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.24425/aep.2018.122296

×