Szczegóły

Tytuł artykułu

Mercury content in refuse-derived fuels

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2018

Wolumin

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

refuse derived fuel (RDF) ; cement plant ; solid recovered fuel (SRF) ; mercury content

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.24425/aep.2018.122304

×