Szczegóły

Tytuł artykułu

Classification of the Conflict between Ukraine and Russia in International Law (Ius ad Bellum and Ius in Bello)

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2014

Numer

No XXXIV

Autorzy

Słowa kluczowe

aggression ; armed conflict ; Crimea ; Donetsk ; international conflict ; Russian Federation ; self-determination ; Ukraine

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee on Legal Sciences PAS ; Institute of Law Studies PAS

Data

2014.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X

DOI

10.7420/pyil2014c

×