Szczegóły

Tytuł artykułu

EU Values and Constitutional Pluralism: The EU System of Fundamenta Rights Protection

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2014

Numer

No XXXIV

Autorzy

Słowa kluczowe

Charter of Fundamental Rights ; CJEU ; Court of Justice of the European Union ; EU ; European Union ; fundamental right

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee on Legal Sciences PAS ; Institute of Law Studies PAS

Data

2014.12.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X

DOI

10.7420/pyil2014g

×