Szczegóły

Tytuł artykułu

Book Reviews: Vesselin Popovski, Trudy Fraser (eds.), The Security Council as Global Legislator, Routledge, New York: 2014, pp. 328 ISBN 978-0-415-74337-2

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2014

Numer

No XXXIV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2014.12.15

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0554-498X

DOI

10.7420/pyil2014o

×