Szczegóły

Tytuł artykułu

Non-State Law in International Commercial Arbitration

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

No XXXV

Autorzy

Słowa kluczowe

arbitration ; Rome I ; rules of law ; lex mercatoria ; non-state law ; applicable law ; UNIDROIT ; lex arbitrii

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee on Legal Sciences PAS ; Institute of Law Studies PAS

Data

2016.01.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X

DOI

10.7420/pyil2015j

×