Szczegóły

Tytuł artykułu

The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2016

Numer

No XXXVI

Autorzy

Słowa kluczowe

ECHR ; ECtHR ; European Convention on Human Rights ; European Court of Human Rights ; nullum crimen sine lege

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2017.01.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X

DOI

10.7420/pyil2016h

×