Szczegóły

Tytuł artykułu

Polish Practice in International Law: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2016

Numer

No XXXVI

Autorzy

Słowa kluczowe

certification system ; MLC inspections and penalties ; Polish Act on Maritime Labour ; on-board complaint procedures

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee on Legal Sciences PAS ; Institute of Law Studies PAS

Data

2017.01.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X

DOI

10.7420/pyil2016l

×