Szczegóły

Tytuł artykułu

Polish Practice in International Law: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2016

Numer

No XXXVI

Autorzy

Słowa kluczowe

promulgation ; international agreement ; Polish practice ; international law

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee on Legal Sciences PAS ; Institute of Law Studies PAS

Data

2017.01.01

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0554-498X

DOI

10.7420/pyil2016m

×