Szczegóły

Tytuł artykułu

Book Reviews: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens: A General Inventory, Hart Publishing, Oxford/Portland: 2015, pp. xvii + 137 ISBN: 978-1-78225-727-1

Tytuł czasopisma

Polish Yearbook of International Law

Rocznik

2016

Numer

No XXXVI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Institute of Law Studies PAS ; Committee on Legal Sciences PAS

Data

2017.01.01

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

ISSN 0554-498X

DOI

10.7420/pyil2016q

×