Szczegóły

Tytuł artykułu

Magnesium Matrix Composite with Open-Celled Carbon Foams Obtained by Powder Metallurgy

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2018

Wolumin

vol. 63

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

magnesium matrix composites ; ceramic-metal interpenetrating composite ; open-celled carbon foam ; powder metallurgy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2018.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1733-3490

DOI

10.24425/122409

×