Details

Title

Ku biograficznemu badaniu doświadczenia klasy ludowej. Krytyka metodologicznego podejścia Pierre’a Bourdieu

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2018

Numer

No 2

Authors

Keywords

klasa ludowa ; wzory kulturowe ; praktyki kulturowe ; autobiografia ; autoetnografia

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Date

2018.06.12

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122465

×