Szczegóły

Tytuł artykułu

Ku biograficznemu badaniu doświadczenia klasy ludowej. Krytyka metodologicznego podejścia Pierre’a Bourdieu

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2018

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

klasa ludowa ; wzory kulturowe ; praktyki kulturowe ; autobiografia ; autoetnografia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Data

2018.06.12

Identyfikator

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

DOI

10.24425/122465

×